Kasteel Teylingen vanuit het noordwesten.
.

Kasteel Teylingen

Kasteel Teylingen is de ruïne van een rond waterkasteel. Het staat ten noorden van Sassenheim (Zuid-Holland) aan de weg naar Noordwijk.

Het kasteel lag oorspronkelijk aan de rand van de bossen tussen Noordwijk en Haarlem en diende om de weg van Den Haag naar Haarlem te beheersen.

De stichting van het kasteel

Kasteel Teylingen werd misschien al gesticht in de 12de eeuw [opmerking]. Er zou toen op de plek van de huidige donjon reeds een toren hebben gestaan.
Dit blijkt uit bouwhistorisch onderzoek uit 1994. Er zijn echter nog geen archeologische bewijzen gevonden.

Het huidige kasteel

In 1203 brak in Holland de Loonse successieoorlog uit (zie de Burcht van Leiden). Na de oorlog waren veel kastelen verwoest en deze werden nu herbouwd. Het is dan ook waarschijnlijk toen dat de bouw van het huidige kasteel begon.

De bouwheer was Willem van Teylingen (1244), een leenman en verwant van de graven van Holland.

Willem van Teylingen liet de huidige ringmuur optrekken en nam daarbij de 12de-eeuwse toren in de ringmuur op (deze toren werd 50 jaar later vervangen door de huidige donjon). Ten noordwesten van het kasteel stond ook een voorburcht met onder andere een kapel, maar de voorburcht is nu geheel verdwenen.

De Teylingens en graaf Floris V

Willem van Teylingen speelde een belangrijke rol onder vier Hollandse graven: Dirk VII, Willem I, Floris IV en Willem II van Holland. Onder het bewind van graaf Floris IV wordt hij voor het eerst ook vermeld als 'ridder'. Hij stierf in 1244.

Kasteel Teylingen, met rechts de thans verdwenen voorburcht.
.

Zijn zoon, Dirk van Teylingen, was ten tijde van graaf Floris V van Holland één van de belangrijkste mannen in het graafschap. Hij voorzag de jonge graaf van adviezen. Het is ook op zijn aanraden dat Floris V op 19 december 1266 het stadsrecht van het nabijgelegen Leiden hernieuwde; dat gebeurde op kasteel Teylingen, in aanwezigheid van tal van aanzienlijken. De graaf was vaak op het kasteel te vinden, waar hij heel waarschijnlijk ook zijn passie voor de valkerij uitleefde.

Dirk van Teylingen overleed in 1282. Het jaar daarop overleed ook zijn zoon Willem, de laatste heer van Teylingen, zonder wettige erfgenaam. Het kasteel verviel terug aan Floris V, de leenheer. Floris gaf het voor het leven aan zijn vriendin en nicht Catharina van Durbuy.

De houtvesters

Na de dood van Catharina van Durbuy in 1328 werd het kasteel de ambtswoning van de houtvester van de graaf van Holland.
De houtvester moest toezicht houden op de jacht en op het onderhoud van de venen en bomen in het grafelijk domein. De graven van Holland, voor wie Teylingen een erg geliefd jacht- en lustslot was, verbleven soms langdurig op het kasteel, en de houtvester moest er dan voor zorgen dat ze niets tekort kwamen: hij voorzag ze van wild en van brandstof.

De eerste houtvester op Teylingen was heer Simon van Benthem, die in 1329 door graaf Willem IV van Holland met het slot beleend werd. Hij moet bijzonder blij zijn geweest met deze belening, want hij veranderde zijn naam in 'Van Teylingen'. Simon van Teylingen-Benthem kwam om samen met de graaf in 1345, tijdens de slag bij Staveren. Na hem volgde nog een lange reeks houtvesters, die tot in de 18de eeuw op het kasteel zouden zetelen.

Merkwaardig genoeg was de bekendste van de lange reeks houtvesters op kasteel Teylingen een Hollandse gravin: Jacoba van Beieren (1401-1436). Ze verkreeg het ambt van houtvester in 1433. Dit ambt was voor haar een soort troostprijs, want haar neef de hertog Filips van Bourgondië had haar gedwongen afstand te doen van haar rechten op het graafschap Holland. Jacoba van Beieren verbleef aanvankelijk niet vaak op het kasteel. Wel heeft ze haar laatste levensjaar geheel op het kasteel doorgebracht.

Na het overlijden van Jacoba van Beieren in 1436 kwamen de graven van Holland nauwelijks meer naar Teylingen. Toch is het veelzeggend over de belangrijke positie van het kasteel dat zelfs Karel V, die in 1515 als nieuwe vorst door Nederland trok, een nacht kwam doorbrengen op het kasteel om na het ontbijt te gaan jagen in de Haarlemmerhout.

Het verval

Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), in 1573, toen de Spanjaarden Haarlem belegerden, werd het kasteel verwoest door de legers van Hertog Alva (Spaans generaal en gouverneur van de Nederlanden). Het kasteel werd in 1605 hersteld. Vanaf toen diende de donjon als gevangenis voor illegale jagers die de houtvester had opgepakt. Omstreeks 1675 brandde de donjon uit; daarna werd het niet meer hersteld.

In 1795 werd de houtvesterij opgeheven. Alle gebouwen kwamen leeg te staan, waarna zij in verval raakten. Het is toen dat de bebouwing op de voorburcht werd afgebroken.

Herstel

In 1857 vond er een publieke verkoping plaats, waarbij het kasteel door twee jonkheren van Teylingen werd gekocht, maar hun erven droegen het in 1889 over aan het rijk. Het kasteel verkeerde in vervallen toestand. Het is na 1933 geconsolideerd door de Rijksgebouwendienst.

Vandaag de dag

Tegenwoordig wordt het kasteel beheerd door de Kastelenstichting Holland en Zeeland.

Het kasteel is te bezichtigen (tegen entree).Foto hierboven
: het kasteel vanuit het zuiden.Kasteel Teylingen

Teylingerlaan 23

Voorhout


[Hoofdmenu]

Tekst: Mathieu Fannee

Geraadpleegde literatuur:

Hartog, E. den & Koopmanschap, H. (2004). Teylingen Bezoekergids. Kastelenstichting Holland en Zeeland;

Hartog, E. den, et al (2004). De archeologie van Teylingen en Brederode, Jaarboek 2004, Kastelenstichting Holland en Zeeland, p.13-21, p.41-42;

Kalkwiek, K.A. & Schellart, A.I.J.M. (red.) (1980). Atlas van de Nederlandse kastelen, A.W.Sijthoff's Uitgeversmaatschappij b.v., Alphen a/d Rijn, p.152;

Kuipers-Verbuijs, M.J. et al (1997). Ruïnes in Nederland, Waanders Uitgevers, Zwolle, p.290-292;

Moerman, I.W.L. (1976). De ruïne van Teylingen, Deel XXVI uit de serie Nederlandse Kastelen, Nederlandse Kastelenstichting, ANWB;

Reijen, Paul E. van (1976). Middeleeuwse kastelen in Nederland, Unieboek b.v., Bussum. (3de herziene druk), p.60-63, p.71;

Stöver, Jos et al (2000). Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Walburg Pers, Zutphen, p.96-101;

http://www.kastelenhollandzeeland.nl/teylingen.htm;
http://www.compagniebrederode.nl/stamboom.php;

Illustraties:
(foto's van het kasteel) Mathieu Fannee;
(plattegrond) auteur onbekend, gevonden op http://www.kasteleninnederland.nl/kasteel201.php;
(prent) J.Schijnvoet, gevonden op http://www.kasteleninnederland.nl/kasteel201.php;