[Hoofdmenu]

De “Oude Burg” stond aan de westkant van de huidige stad Elburg, in het verlengde van de Gasthuissteeg, waar nu de buitengracht loopt. Alle resten van het kasteel zijn waarschijnlijk verdwenen toen de buitengracht gegraven werd.

De Oude Burg was slechts 1000 m2 groot en het telde drie torens “ieder gedekt met een kanteel en daarboven een verheven dakwerk” (Van Meurs). Verder was de Oude Burg een bouwwerk met duidelijk Oosterse invloeden. Veel meer is daar niet over bekend.

(naar: Bakker, F.J. (1984). “Elburg, de oude burg voor en na de verplaatsing” in: Arent thoe Boecop, uitgave van de oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop” - nummer 25, Elburg, p.18-23)


[Hoofdmenu]