[Hoofdmenu]

Vanaf toen gingen de ridderschap en de afgevaardigden van de steden gezamenlijk optreden. Samen vormden zij een meeregerende/oppositie-partij (tegenover de hertog van Gelre).

(naar: www.graafschap-middeleeuwen.nl/adel/raadskring.html)


[Hoofdmenu]