Kasteel Rivieren vanuit het westen.
Aan de zuidwesthoek (hier rechts) stond oorspronkelijk ook een toren.
.

Kasteel Rivieren

Kasteel Rivieren is een voormalige rechthoekige waterburcht. Het bestaat uit een hoofdburcht (een woonvleugel met een hoektoren) en een vierkante voorburcht.
Het kasteel staat in Klimmen, bij Hoensbroek (Limburg).

De stichting van het kasteel

Kasteel Rivieren is waarschijnlijk gesticht aan het einde van de 14de eeuw. Een deel van het metselwerk in de fundamenten van de hoofdburcht lijkt althans uit die tijd te dateren.

Hoe het kasteel er toen uitzag en wie de bouwheer was, is niet bekend. De oudst bekende eigenaar was ene Gysbert van der Vyeren (vermeld in 1444). Van hem is niets bekend.

Een rechthoekige burcht

Kort na 1444 kwam het kasteel in handen van het geslacht Van Koesseler. Door vererving kwam het kasteel uiteindelijk in handen van Caspar Huyn, een telg uit het riddergeslacht Huyn van Amstenrade.

Waarschijnlijk liet Caspar het huidige kasteel kort voor 1538 optrekken:
naar het zich laat aanzien bestond het kasteel toen uit een rechthoekige ringmuur rond een binnenplaats. De westkant van deze binnenplaats werd afgesloten door de huidige woonvleugel, die toen twee hoektorens telde: de huidige noordwestelijke hoektoren en een thans verdwenen hoektoren op de zuidwesthoek (
zie eerste foto). Aan de binnenzijde stond tegen de woonvleugel ook een traptoren (nu verdwenen).

Op de plek van de huidige voorburcht (zie foto's hieronder) stond toen een middeleeuwse voorganger, maar hoe die er precies uitzag is niet bekend. In de buitenmuren van de huidige voorburcht zitten in ieder geval nog oude schietgaten.

Nieuwe eigenaren en verbouwingen

Caspar werd opgevolgd door zijn zoon Gerard. In die tijd begon de tachtigjarige oorlog (1568-1648). In hoeverre het kasteel van de oorlog te lijden heeft gehad is echter niet duidelijk. Hoe het ook zij, Gerard overleed in 1584, waarna het kasteel vererfde op zijn dochters, die hun erfenis onverdeeld lieten.

Rond 1686 kwam het kasteel in handen van Johan Albert von Schrick, burgemeester en schepen van Aken. Hij overleed in 1702 en werd opgevolgd door zijn zoon Frans Willem. Rond 1719-1735 liet deze de middeleeuwse voorburcht ingrijpend verbouwen, zodat de voorburcht toen voor een groot deel zijn huidige uiterlijk kreeg.Foto hiernaast:

het kasteel vanuit het westen.

Links is een deel van de voorburcht
zichtbaar.

Het kasteel kwam uiteindelijk aan de zus van Frans Willem, die getrouwd was met Franz von Fürth, baron van Brewer. Hun zoon Karl von Fürth liet het kasteel rond 1780 op zijn beurt verbouwen (vooral inwendig).

De tweede wereldoorlog

Het geslacht Von Fürth hield het kasteel in bezit tot het begin van de 20ste eeuw. In 1910 trouwde de enige erfdochter Hedwig Thekla Laura, barones von Brewer von Fürth, met graaf Oscar René de Marchant et d'Ansembourg.

De binnenplaats van de voorburcht.
.

Oscar René nam de Duitse nationaliteit aan en werd kantonrechter te Geilenkirchen. Nadat Hitler echter aan de macht kwam, nam Oscar René ontslag en trok zich terug op Rivieren. Desondanks werd kasteel Rivieren na de tweede wereldoorlog als vijandelijk bezit door de Nederlandse staat in beslag genomen. Gelukkig werd het kasteel later toch weer teruggeven.

Ondertussen werd het kasteel zowel voor als na de oorlog gebruikt als jeugdherberg.

Vandaag de dag

Op het kasteel is nu de Stichting Landgoed Rivieren gehuisvest.

Op de voorburcht is een restaurantje gevestigd, van waaruit men een mooi uitzicht heeft op het kasteel. Het kasteel zelf is niet te bezichtigen.Foto hierboven
: de oostzijde van de voorburcht, vanuit het noordoosten.Kasteel Rivieren

Retersbekerweg 88-90

Klimmen[Hoofdmenu]

Tekst: Mathieu Fannee

Geraadpleegde literatuur:

Hupperetz, W. & B. Olde Meierink & R. Rommes (red.) (2005). Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800). Stichting Limburgse Kastelen, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.411-413;

Janssen, H.L., J.M.M. Kylstra-Wielinga & B. Olde Meiering (red.) (1996). 1000 jaar kastelen in Nederland, Functie en vorm door de eeuwen heen, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.130-131;

http://www.castles.nl/riv/riv.html

Illustraties:
(foto's van het kasteel) Mathieu Fannee;