[Hoofdmenu]

Hendrik werd als onwaardige bisschop begraven in het Montforter bos. Vandaag de dag ligt ten noorden van Montfort dan ook een grafheuveltje dat “Prinske-zie-Graaf” werd genoemd, en waarover vroeger verteld werd dat daar een voorname ridder begraven lag die zich schuldig had gemaakt aan kerkdiefstallen...

Op een gegeven moment werd Hendriks' gebeente overgebracht naar de Munsterkerk te Roermond. Toen zijn graf in 1876 werd geopend, bleek in zijn schedel een vijfhoekige opening te zitten, die veroorzaakt was door een slag of stoot met een hard voorwerp (een knots?).

Zie:

Beurden, A.F. van (1895). "Montforts bouwval", in: Provinciale Almanak van Limburg 1895, p.220-222;

Munnichs, J.M. (1906). Geschiedenis van het Ambt, de Ammanie en de Heerlijkheid Montfort. Typ. Firma Hub. Tonnaer, Thorn, p.6-7;

Simonis, A.H. (1961). Het Huys van Montfort, Van mijter tot koningskroon. Gulden reeks van Limburgse Monumenten nr. 18, p. 137-138;


[Hoofdmenu]