De donjon van kasteel Montfort


De bovenkant van de donjon.
(vanuit het westen)


De voet van de donjon: de snavel.
(vanuit het oosten)

De donjon van kasteel Montfort is een zogenaamde “tour-à-bec” (letterlijk 'snaveltoren'). Bij dit type donjon heeft de voorzijde van de toren een puntige vorm (de snavel, zie rechterfoto), wat twee voordelen heeft:
- de voorzijde is veel steviger en kan dus veel moeilijker ondermijnd of verwoest worden;
- wanneer kogels op de schuine zijden van de 'snavel' worden afgevuurd, ketsen die zijwaarts af, zodat die zich niet met volle kracht in de muren kunnen boren.

De “tour-à-bec” wordt alleen aangetroffen bij de hoogst ontwikkelde kastelen uit die tijd (13de eeuw). Het is al vaker toegepast in bijvoorbeeld Franse of Engelse kastelen, maar wordt in heel Nederland enkel op kasteel Montfort aangetroffen, wat dit kasteel heel bijzonder maakt.

[Terug naar de vorige pagina]

Zie:
Hupperetz, W. & B. Olde Meierink & R. Rommes (red.) (2005). Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800). Stichting Limburgse Kastelen, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.250;

Hupperetz, W.M.H., e.a. (red.) (1996). Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel, Venlo, p.41-76 (URL: http://www.limburgsmuseum.nl/media/pdf/janshuppuni.pdf);

Janssen, H.L., J.M.M. Kylstra-Wielinga, & B. Olde Meiering (red.) (1996). 1000 jaar kastelen in Nederland, Functie en vorm door de eeuwen heen. Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.52;

Foto's: Mathieu Fannee