[Hoofdmenu]

Teunis Blom (Voorzitter Historische Vereniging Leerdam) meldde mij het volgende:
“Er zijn van dit kasteel een aantal tekeningen in omloop, alle gemaakt in de eerste helft van de 18de eeuw. Dit zijn allemaal fantasietekeningen die geen enkel waarheidsgehalte hebben. Misschien is de enige betrouwbare afbeelding die op de plattegrond van Leerdam van Jacob van Deventer (ca.1500-1575), dus gemaakt vóór de inname van Leerdam door de Spanjaarden(*). Maar zelfs hier moet een vraagteken bij gezet worden.”

(*): op deze plattegrond ziet het kasteel van Leerdam eruit als een vierkant kasteel met 4 hoektorens, zonder bebouwing op de binnenplaats.

(Met dank aan dhr. Teunis Blom voor zijn hulp!)


[Hoofdmenu]