Het kasteel vanuit het oosten.

Kasteel Keukenhof

Kasteel Keukenhof is een 17de-eeuwse buitenplaats. Het staat in Lisse (Zuid-Holland).

Het kasteel en het landgoed Keukenhof zijn vooral bekend door de beroemde bloemen-tentoonstelling die sinds 1950 op een gedeelte van het landgoed wordt gehouden.

De stichting van het kasteel

Het gebied waar kasteel Keukenhof staat, wordt al vermeld op een kaart uit de 14de eeuw onder de naam 'Keukenduin'. Dit gebied werd zo genoemd omdat de opbrengst daarvan bestemd was voor de huishouding op het nabijgelegen kasteel Teylingen.

In 1638 werd een deel van het 'Keukenduin' verkocht aan Adriaen Maertenz Block, een voormalig commandeur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In zijn deel van het Keukenduin stichtte Adriaen het landgoed 'Keukenhof'.
In 1641, drie jaar na de aankoop, begon Adriaen aan de bouw van het kasteel. Het kasteel was toen slechts een sober bakstenen huis zonder torens. In 1643 liet Adriaen naast het kasteel ook een grote boerderij optrekken.

Bewoningsgeschiedenis

In 1661 kwam Adriaen Maertenz Block te overlijden. Het landgoed werd aanvankelijk in verschillende delen opgesplitst en verkocht. Echter alle delen werden binnen 30 jaar door ene Hendrick van Hoven weer opgekocht en samengevoegd tot het oorspronkelijke landgoed.
Toen Hendrick in 1692 overleed, vererfde de Keukenhof op zijn zoon Hendrick van Hoven de Jonge, die het landgoed verder verfraaide. Hij overleed in 1707.

Het kasteel vanuit het zuidoosten.
Het blokvormige bouwlichaam waar de torens omheen zijn gebouwd, is het oorspronkelijke huis uit 1641.

In 1719 werden het kasteel en het landgoed verkocht aan een vermogende Amsterdammer, Joan Henry van Heemskerck. Deze was onder andere kapitein van de Amsterdamse schutterij. Onder hem werd het landgoed door grondaankopen nog verder uitgebreid. Joan Henry van Heemskerck overleed in 1730.

Verbouwing

Na een aantal keer van eigenaar te zijn veranderd, kwam de Keukenhof in 1809 in handen van jonkheer Johan Steengracht van Oostcapelle. Hij bewoonde het kasteel tot 1829, waarna het kasteel een tijd verhuurd werd.

Door vererving in de vrouwelijke lijn kwam het kasteel in 1837 in handen van baron Carel van Pallandt; hij woonde op het kasteel met zijn vrouw Cecilia Maria, geboren jonkvrouw Steengracht van Oostcapelle.
Tussen 1861 en 1863 lieten de baron en zijn vrouw het kasteel verbouwen en uitbreiden met een aantal vierkante en ronde torens. Zo kreeg het oorspronkelijk 17de-eeuwse huis zijn huidige kasteelachtige aanzien.

Het kasteel gezien vanuit het zuidwesten.

Na 1899 kwam het kasteel door huwelijk in de familie Van Lynden. Deze familie is nog steeds eigenaar.

Een nieuwe bestemming

In 1949 werd de noordkant van het landgoed in pacht gegeven om het in te richten als bloemententoonstelling: de bekende “Keukenhof”. Dit was een initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse en een aantal vooraanstaande bloembol-kwekers. Een jaar later werd de beroemde bloemenpark officieel geopend.

Vandaag de dag

Het kasteel wordt nu niet meer (permanent) bewoond. Het is als museum opengesteld (raadpleeg de website van het kasteel voor openingstijden e.d.).Kasteel Keukenhof

Keukenhof 1

Lisse[Hoofdmenu]

Tekst: Mathieu Fannee

Geraadpleegde literatuur:

Don, P. (1985). Kunstreisboek Zuid-Holland. P.N. Kampen & Zoon, Weesp. (8ste geheel herziene druk), p.273-274;

Stöver, Jos et al (2000). Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Walburg Pers, Zutphen, p.82-87;

http://www.kasteelkeukenhof.nl/;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenhof;

Illustraties:
(foto's van het kasteel) Mathieu Fannee;