[Hoofdmenu]

In het noordwestelijke deel van de hoofdburcht zijn oude bewoningsporen gevonden die dateren uit het midden van de 12de eeuw. Echter er zijn zo weinig sporen gevonden dat niet vastgesteld kan worden of er toen al een (houten) kasteel stond of een heel ander type bewoning.

(naar: Stöver, Jos et al (2000). Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Walburg Pers, Zutphen, p.323)


[Hoofdmenu]