[Hoofdmenu]

Volgens Ruud van Ommen zou de stichting van het kasteel best anders kunnen zijn gegaan:

Constantijn I van den Bergh en zijn nazaten werden namelijk genoemd naar het kasteel waar zij woonden. En nu werd Constantijn van den Bergh in het Latijn Contantijn "De Monte" genoemd, uit het Latijn "mons", wat geen andere betekenis kan hebben dan "hoogte". Maar het huidige Huis Bergh is helemaal niet gebouwd op een hoogte, maar in een moeras! Was er oorspronkelijk een ander Huis Bergh, gelegen op een hoogte?

Ruud van Ommen merkt op dat de heren van den Bergh ook de 68 meter hoge heuvel van Montferland bezaten (even ten noorden van 's-Heerenberg). Daar zijn in 1960 de resten van een tufstenen donjon uit de 11de of 12de eeuw opgegraven. Nu is bekend dat Constantijn in 1120 in conflict raakte met graaf Gerard I van Gelre en daarbij bepaalde goederen heeft moeten afstaan. Van Ommen stelt dat de heren van den Bergh op een gegeven moment mogelijk hun stamslot op de heuvel van Montferland aan Gelre hebben moeten afstaan, waarna zij een nieuw kasteel lieten bouwen op grond dat onbetwistbaar van hen was: het huidige Huis Bergh. Veel later, in 1427, kwam Montferland weer in handen van de heren van den Bergh.

Naar: Ommen, R. van (1996). Van Heekpad, een cultuur-historische rondwandeling in de Gelderse poort. Uitgeverij Wegtam, Amstelveen, p.136-138;


[Hoofdmenu]