[Hoofdmenu]

Volgens oud-rijksarchivaris J.W. Groesbeek is deze stichtingsverhaal onwaarschijnlijk: de abdij van Egmond lag op de grens van vijandelijk gebied (West-Friesland) en had dus bescherming nodig. Het is vreemd om te verwachten dat een eenvoudige ambtenaar in dienst van de abdij (Berwout) een kasteel liet optrekken om zijn abdij te beschermen. Veel waarschijnlijker werd de taak om de abdij te beschermen toevertrouwd aan machtige edelen die in de omgeving reeds een kasteel en veel grond bezaten: de heren van Egmond. Met andere woorden: Berwout en zijn zoon Dodo waren geen eenvoudige ambtenaren in dienst van de abdij, maar waren beiden Heer van Egmond. Groesbeek noemt hen in zijn genealogie van dit geslacht respectievelijk Berwout II en Dodo III, afstammelingen van ene Dodo I van Egmond (overleden in 977). Volgens Groesbeek werd het Slot op den Hoef dan ook gesticht nog vóór de stichting van de abdij, al in de 10de eeuw.

(naar: Groesbeek, J.W. (1981). Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland; hun bewoners en bewogen geschiedenis. Uitgeverij Elmar b.v., Rijswijk, p.189-201)


[Hoofdmenu]