[Hoofdmenu]

Karel de Stoute had hertog Arnoud van Gelre 300.000 goudguldens geleend en kreeg daarvoor het hertogdom Gelre als onderpand. Toen de oude hertog van Gelre in 1473 overleed, was de schuld niet afgelost, zodat Karel de Stoute het hertogdom mocht opeisen.

(naar: Kroon, W. (1997). Thuyss opt Loe. Canaletto/Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, p.31-32)


[Hoofdmenu]