[Hoofdmenu]

Op een gravure uit 1612 (van Claes Jansz Visscher) is een grote donjon afgebeeld aan de oostkant van het kasteel (de achterzijde). Volgens sommigen is het echter maar de vraag of deze donjon ooit bestaan heeft! Bouwtechnisch onderzoek ter plaatse in 1972 zou namelijk geen bewijs van zijn bestaan hebben opgeleverd.

Toch meende Prof. J.G.N. Renaud in 1999 dat het bouwtechnisch onderzoek niet in orde was, met name omdat dat uitgevoerd werd door een architect die toen “niet toegerust was met voldoende inzichten in de ontwikkelingsgeschiedenis van het kasteel in het algemeen” en daarom de sporen van de verdwenen donjon niet herkende, terwijl die voor getrainde bouwhistorici duidelijk zijn te herkennen, zoals dat voor Renaud het geval was. Als bewijs van het bestaan van de donjon vermeldt Renaud een opmeting van de onderbouw van het kasteel van vóór de verbouwing van 1703, waarop de onderbouw van de donjon met zijn 2,20 meter dikke muren, “er onmiskenbaar uitspringt”.

naar:

Hupperetz, W. & B. Olde Meierink & R. Rommes (red.) (2005). Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800). Stichting Limburgse Kastelen, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.159;

Renaud, J.G.N. (1999). “Iets over de gedaantewisselingen van het kasteel van Baarlo”, in: Castellogica nr III (1999), NKS, Doorn, p.361-364;


[Hoofdmenu]