Den Burch in zijn oudst bekende vorm, in 1580: een toren op de rand van de nog aanwezige motte.
(met dank aan Jurgen van der Kooij)
.

Het verdwenen kasteel Den Burch

Den Burch is een verdwenen mottekasteel. De overgebleven kasteelheuvel staat in Rijswijk (Zuid-Holland), op het huidige landgoed 'Den Burch'.

De stichting van het kasteel

Wanneer Den Burch gesticht is, is niet bekend. De oudst bekende kasteelheer, Jan van der Burch, wordt vermeld in 1285. In 1307 was het kasteel in handen van zijn kleinzoon Simon Simonsz van der Burch. Net als Jan hield Simon Den Burch in leen van de heer van Wassenaar.

Hoe het kasteel er in die tijd uitzag is niet bekend.

Verbanning

De huidige motte is nog 2 meter hoog.
.

In 1345 begonnen de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Graaf Willem IV van Holland was omgekomen terwijl hij oorlog voerde tegen de Friezen. Omdat hij geen kinderen naliet, wilde zijn zuster Margaretha van Beieren hem opvolgen. Maar Margaretha stelde veel te hoge financiële eisen aan het graafschap, zodat bepaalde edelen haar zoon Willem aanspoorden om de macht over te nemen. Zo begon het conflict tussen de aanhangers van Margaretha (de Hoeken) en die van Willem (de Kabeljauwen).

Vanaf 1351 wisten Willem en de Kabeljauwen de overhand te krijgen in Holland en Zeeland, waarna allerlei belangrijke Hoekse geslachten zich in ballingschap terugtrokken. Zo ook de toenmalige bewoner van Den Burch Jan van der Burch (1351-1371). Werd kasteel Den Burch toen ook verwoest?

In 1354 verzoenden Margaretha en Willem zich met elkaar en keerden de Hoekse edelen terug uit ballingschap. De kasteelheren van Den Burch verzoenden zich ook met de graaf van Holland, want de latere heer Jan van der Burch (1368-1407) werd baljuw en dijkgraaf van Rijnland en Woerden en verkeerde rond 1390-1391 ook in de omgeving van de graaf.

Aan deze kant van de motte moet de toren hebben gestaan.
.

De Bourgondische oorlogen

Het kasteel bleef in bezit van het geslacht Van der Burch tot het einde van de 15de eeuw. In die tijd was het kasteel in handen van Jan (!) van der Burch. Van hem is bekend dat hij meevocht in de oorlogen die de toenmalige graaf van Holland Karel de Stoute voerde.

Jan van der Burch overleefde de Bourgondische oorlogen. Wel was hij de laatste kasteelheer uit zijn geslacht: in 1484 verkocht hij Den Burch aan zijn neef Pieter Suys, ambachtsheer van Grijsenoort.

Verdwijning van Den Burch

De familie Suys hield het kasteel lang in bezit. Net als de vorige kasteelheren vervulde de familie Suys belangrijke functies. Zo was Cornelis Suys jr. (1514-1580) ambachtsheer van Rijswijk, raadslid en raadspresident van het Hof van Holland. In zijn tijd brak de tachtigjarige oorlog uit (1568-1648), waarbij het toenmalige kasteel mogelijk weer beschadigd werd.

Cornelis Suys jr. overleed in 1580. In opdracht van zijn vele erfgenamen werd toen een kaart gemaakt van zijn Rijswijks grondbezit (zie kaart hieronder), zodat zijn erfenis verdeeld kon worden. Op deze kaart is de oudste bekende vorm van het kasteel te zien. De kaart toont een grote rechthoekige toren, omgeven door de nog bestaande ronde gracht. Het merkwaardige is dat de toren aan de rand van de motte staat en niet in het midden. Deze toren was daarom misschien slechts een poorttoren, terwijl de andere bebouwing reeds verdwenen was? Niemand weet het.

Kasteel Den Burch in 1580, detail van de kaart van Jan Potter van der Loo.
(met dank aan Jurgen van der Kooij)
.

Maar ook deze toren zou niet lang meer blijven staan. Den Burch vererfde in 1580 op Cornelis' dochter Margaretha, waarna het kasteel door haar huwelijk in handen kwam van de familie Van der Duyn. Deze familie liet de toren afbreken. Wanneer dit precies gebeurde is niet bekend. Toen kolonel der ruiterij Nicolaas van der Duyn in 1693 Den Burch uiteindelijk verkocht, was de toren in ieder geval verdwenen. Een kaart uit 1712 laten de ronde gracht nog zien, maar geen spoor meer van de oude toren.

Archeologie

In 1965 vonden amateuropgravingen plaats op de motte. Hierbij werden wat muurresten teruggevonden. Deze opgravingen hebben net als de recentere onderzoeken op de motte helaas nog niet veel duidelijkheid over de oorspronkelijke bebouwing kunnen geven. Gelukkig blijft de gemeente Rijswijk onderzoek doen wanneer een gelegenheid zich aandient.

Vandaag de dag

Het park rondom de motte is helaas niet toegankelijk.Den Burch

Julialaantje 24

Rijswijk[Hoofdmenu]

Tekst: Mathieu Fannee

Met dank aan:
- gemeentelijk archeoloog Hans Koot voor het beantwoorden van mijn vragen over Den Burch,
- de Nederlandse kastelenstichting voor het toesturen van informatie uit het kastelenlexicon m.b.t. Den Burch.

Geraadpleegde literatuur:

Janse, A. (2001). Ridderschap in Holland, portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen, Adelsgeschiedenis 1, Uitgeverij Verloren, p.148, 302, 411, 430, 435, 442;

Stöver, Jos et al (2000). Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Walburg Pers, Zutphen, p.274-279;

Programmaboekje van de excursie van de Kastelenstichting Holland en Zeeland in Rijswijk op 9 april 2011, p.1-2;

Illustraties:
(het kasteel in 1580) kaart uit 1580 van Jan Potter van der Loo en schilderij die erop gebaseerd is (met dank aan Jurgen van der Kooij);
(foto's van het kasteelheuvel) Mathieu Fannee;