[Hoofdmenu]

De Sint-Elisabethsvloed

De Sint-Elisabethsvloed was een watersnood die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth.

Deze ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed. De dijken braken door, waardoor Holland en Zeeland overstroomd raakten, wat grote verwoestingen veroorzaakte. Daarbij kwamen zeker tweeduizend mensen om.

Misschien was de vloed niet eens zo hoog, maar door de Hoekse en Kabeljauwse twisten werden de dijken niet goed onderhouden: hierdoor bezweken de dijken voor de kracht van het water.

(naar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_(1421) )


[Hoofdmenu]