[Hoofdmenu]

Het torentje dat boven de voormalige donjon uitsteekt, is een traptoren. Wie goed kijkt, zal in het muurwerk van deze traptoren een dichtgemetselde deuropening onderscheiden. Door deze deuropening kon men vroeger toegang krijgen tot de bovenste verdieping van de donjon, voordat deze verlaagd werd in de 17de eeuw!


[Hoofdmenu]