[Hoofdmenu]

Het boek “De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners” (2009) spreekt van “meer dan vijfhonderd 'stinzen', verdedigbare stenen huizen”.

Wanneer men ook de minder of niet verdedigbare adellijke huizen meetelt, of huizen waaraan bestuurlijke of juridische rechten waren verbonden, loopt het aantal stinzen op tot 900!

Vandaag de dag zijn bijna alle stinzen verdwenen: die zijn bekend dankzij de oude geschriften, en van 200 van deze stinzen is zelfs niet bekend waar die gestaan hebben...

Zie:

Noomen, P.N. (2009). De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. Middeleeuwse Studies en Bronnen XCIV. Fryske Akademy & Uitgeverij Verloren BV, Hilversum;

Vogelzang, F. (2009). “De Frieze Stinzen”, in: Kasteelkatern, Periodiek van de Nederlandse Kastelenstichting, december 2009, jaargang 11, nr.27, p.9;


[Hoofdmenu]