Kasteel Eyckholt vanuit het westen.
.

De ruïne van Kasteel Eyckholt

Kasteel Eyckholt is de ruïne van een waterburcht.

Deze ruïne bestaat uit de resten van een ronde weermuur met een vierkante toren. Dit kasteel ligt ten noordwesten van Heerlen (Limburg).

De stichting van het kasteel

De geschiedenis van dit kasteel is erg raadselachtig. Zo is bijvoorbeeld niet bekend wanneer het kasteel gesticht werd. Ook weet men niet wie het kasteel gebouwd heeft. Maar één ding weten we: de huidige ronde weermuur bestond in ieder geval al in de 13de eeuw.

Het kasteel wordt pas voor het eerst vermeld in 1385. Het was toen in handen van een Akense ridder, Gerard van den Eycholtz van der Lynden. Deze ridder zal de overgebleven vierkante toren zeer waarschijnlijk hebben gekend, want men denkt dat die uit de 14de eeuw dateert. Naast deze toren moet er tegen de weermuur overigens ook een woongebouw hebben gestaan, want op de plek waar de weermuur overgaat in de toren zijn de resten van een schouw nog te zien.


Plattegrond van het kasteel.
Links in het hoekje de vierkante toren.
Rechts de ringmuur.
.

Ridder Gerard van den Eycholtz werd opgevolgd door zijn gelijknamige zoon. Hun nakomelingen hielden het kasteel in bezit tot in de tweede helft van de 15de eeuw.
Het kasteel viel vervolgens in handen van het geslacht Van Strijthagen, maar wat er verder in de 15de en 16de eeuw met het kasteel gebeurde is een raadsel.

Verbouwing?

Pas aan het begin van de 17de eeuw krijgt men weer enige duidelijkheid over de geschiedenis van het kasteel. Kasteel Eyckholt kwam toen in handen van Maria van Eynatten en haar man jonker Hendrik von Beulart.

Waarschijnlijk lieten Hendrik en Maria het kasteel verbouwen. Het lijkt er in ieder geval op dat toen een poortgebouw werd opgetrokken. Daarop duidt een gevelsteen met daarop de wapens van Hendrik en Maria en de datum '1621', die heden nog te zien is in een bijgebouw van het nabijgelegen kasteel Terworm.Foto hiernaast:


De weermuur,

gezien vanuit het zuidoosten.

Brand

Hendrik von Beulart en Maria van Eynatten hadden een zoon. Toen deze kinderloos overleed, vererfde het kasteel op zijn nicht Maria Magdalena von Beulart en haar man Johan Herman baron von Holthausen.

Niet lang daarna kwam het kasteel aan zijn einde. In 1736 brak er brand uit in de boerderij en de schuur die bij het kasteel hoorden en deze werden geheel verwoest. Kennelijk werd het kasteel toen al niet meer bewoond, want nu de schuur verwoest was, werd het kasteel op zijn beurt gebruikt als opslagplaats: de veldvruchten werden daar in de grote zaal opgeslagen.

Wat er vervolgens met het kasteel gebeurde is niet helder. Rond 1750 werd het verkocht aan baron van der Heyden, de kasteelheer van het naburige kasteel Terworm. Kort daarop werd kasteel Eyckholt mogelijk gesloopt, of het werd vanaf die tijd aan zijn lot overgelaten. Hoe het ook zij: wat ervan over was raakte zwaar in verval. In de 20ste eeuw was het kasteel niets meer dan een ruïne.

Vandaag de dag

De kasteelruïne ligt in een klein bos. Het is vrij toegankelijk.


Foto hierboven: de ruïne gezien vanuit het noordoosten.Kasteel Eyckholt

Eikendermolenweg 9

Heerlen[Hoofdmenu]

Tekst: Mathieu Fannee

Geraadpleegde literatuur:

Hupperetz, W. & B. Olde Meierink & R. Rommes (red.) (2005). Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800). Stichting Limburgse Kastelen, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, p.417-419;

Kransberg, D. & H. Mils (1979). Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, p.219;

Kuipers-Verbuijs, M.J. et al (1997). Ruïnes in Nederland, Waanders Uitgevers, Zwolle, p.184;

Illustraties:
(plattegrond) H. van der Wal, gevonden op http://www.kasteleninnederland.nl/kasteel/foto579.php;
(foto's van het kasteel) Mathieu Fannee;